last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '51' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '4' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

Utrykningsinstruktørene har fått nye webside

18.11.2022
Utrykningsinstruktørene har fått nye webside
Den nye websiden er nå klar til bruk.

Det arbeides med å samle all åpen info for fagområdet under "FAGPORTAL"  på siden.

Utrykningsinstruktørene skal også få nytt lukket nett for medlemmen, dette kommer i løpet av desember og januar.

Det jobbes med ny konferanse 2023 samt andre medlemsfordeler.

Spørsmålsbanken som ble laget er også lagt ut åpent for bruk.

Gå til den nye siden fra www.noorsi.no eller direkte på www.utrykn.no 
Utrykning opplæring

SISTE NYTT