STYRET I UTRYKNINGSINTRUKTØRENE

Styret i UTRYKNINGSINTRUKTØRENE er bransjegruppen sitt øverste organ.
Styret består til enhver tid av to instruktører eller undervisningsansvarlige for kode 160 kurs- utrykningskjøring fra hvert fagområde

- helse
- politi
- brannvesen

Styret består dermed av totalt 6 personer.
Øyvind Haaland - Politiet
Styremedlem Utrykningsinstruktørene
Øyvind Haaland er utdannet som utrykningsinstruktør ved Politihøgskolen 1997.  Ansatt som hovedinstruktør Sør-Vest politidistrikt med fagansvar for kjøreopplæring  bil og mc.
Arbeidet 10 år ved Trafikkorpset Oslo pd. Har siden 2006 drevet opplæring utrykningskjøring med regodkjenning for politiansatte samt grunnleggende kjøreopplæring utrykning for Politihøgskolens studenter i Sør-Vest politidistrikt.
48886210
Jørn-Vidar Johansen - Kongsberg Brann og Redningsetat
Styremedlem Utrykningsinstruktørene
Jørn Vidar Johansen har vært instruktør i kode 160 siden 2013, jobber som røyk og vanndykker ved Kongsberg brann og redning 100% og er instruktør ved siden av. Har også 8 års bakgrunn som yrkesjåfør klasse CE.
96223286
Eivind Haatveit - Sykehuset Telemark
Styremedlem Utrykningsinstruktørene
Eivind Haatveit har i en årrekke vært undervisningsansvarlig for opplæring utrykningskjøring ved Sykehuset Telemark HF. Han har vært med i styret i Utrykningsinstruktørene siden 2015.
91302217
Preben Lund - Oslo Brann og Redningsetat
Styreleder Utrykningsinstruktørene
Preben Lund er pt undervisningsansvarlig for utrykningskjøringen i Oslo Brann og Redningsetat. Preben har mer enn 20 års erfaring fra politiet og 10 års erfaring fra Politihøgskolen som kursleder på utrykningskjøring. Preben tok over som styreleder i 2019. Han har vært kjøreinstruktør siden 2006.
99289930
Jostein Aure - Oslo Universitetssykehus
Styremedlem Utrykningsinstruktørene
Jostein Aure er ansatt som fagansvarlig - Undervisningsansvarlig for utrykningsopplæring på Oslo Universitetssykehus.
99213553
Audun T. Sætre - Forlagssjef LSI
Daglig leder Utrykningsinstruktørene
Audun T. Sætre var Adm Direktør i NOORSI gjennom18 år og er nå daglig leder for mange av bransjegruppene i NOORSI.
92447998
Johannes Lien - Politihøgskolen
Styremedlem Utrykningsinstruktørene
Johannes Lien er p.t ansatt på Politihøgskolen som kursleder på utrykningsopplæring. Han har jobbet i operativ tjeneste i politiet i 14 år blant annet som innsatsleder på Elverum politistasjon. Han tok sin kjøreinstruktørutdannelse i 2010 og har arbeidet mye med kjøreopplæring siden da. Johannes har også 8 års erfaring fra bilbransjen.
90985607