Top Image

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE er den norske bransjeforeningen for alle som har interesse av opplæring utrykningskjøring!

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE

Hvem er UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE er en bransjegruppe for firma, offentlige etater og personer med tilknytning til kode 160 opplæring, altså opplæring i utrykningskjøring.


Mange av medlemmere er instruktører eller undervisningsansvarlige, men det er åpnet opp for at alle som har tilknytning til utrykningskjøring kan bli medlemmer.
 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i fagområdet utrykningskjøring.

Medlemsfordeler


Side Image

Hvem kan bli medlem

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE opptar virksomheter og dertil ansatte personer som arbeider med opplæring utrykningskjøring, samt andre som har særskilt interesse av fagområdet utrykningskjøring og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av utrykningskjøring bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Medlemsfordeler
Side Image

Organisering

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. 

Årsmøtet velger hovedstyret i foreningen, som igjen ansetter direktør.

​Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE favner i dag de aller fleste undervisningsansvarlige og instruktørene på den årlige konferansen som finner sted hver høst.

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har et styre som er gruppens øverste organ.
Styret konstueres i henhold til vedtekter for bransjegrupper i NOORSI, og det ligger til enhver tid åpent på nett hvem som er med i styret (se kontaktliste).

Daglig leder i UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE er Adm. direktør i NOORSI.

Gå til styret
Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.


UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE er en bransjegruppe innenfor NOORSI, med eget styre, men følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for bransjegruppens konferanser og aktiviteter.

Gå til NOORSI