Medlemsfordeler

Som medlem i UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med utrykningskjøring eller opplæring utrykningskjøring, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid. Du kan påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt gjennom det arbeid som gjøres i foreningen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.
EKSEMPEL

Rimelige kurs
Medlemmene i UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har de aller beste prisene på kurs i NOORSI skolen. For noen instruktører er det blant annet interessant å utvide porteføljen.

Rimelige konferanser
Medlemmene i UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har de aller beste prisene på alle relevante fag-konferanser.

Økomomiske fordeler
UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har landets beste avtaler og har skaffet medlemmene de aller beste prisene på eksempelvis læremateriell. Vi har avtaler med alle forlag om de beste rabatter, eksempelvis hos Fagbokforlaget får medlemmene 20% rabatt. Gode rabatter oppnås også hos, Fokaa, Angerman, LSI, MA System og mange andre.

UTRYKNINGSTRUKTØRENE får beste priser hos BEST MARK på kjegler mm. Her får medlemmene 20% rabatt! Landets desidert beste priser på kjegler!

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. På www.materiellportalen finner man materiell til medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

FORSIKRING
Medlemmene får også en rekke andre økonomiske fordeler, herunder skreddersydde forsikringsløsninger for instruktører, som er svært prisgunstige og tilpasset bransjene.

Forsikring. NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører gjennom Gjensidige forsikring. Forsikringene er skreddersydd instruktørenes behov for dekning.


HOTELLAVTALE
Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Kompetansebevis
UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har eget kompetanseregister gjennom NOORSI dersom man driver med sertifisert eller dokumentert opplæring, dette gjennom Nasjonalt Kompetanseregister, der medlemmene gjerne sparer store beløp hvert år, i forhold til å kjøpe hos etablerte bevisregister som fremdeles holder ekstremt høye priser på gammeldagse plastkort. Dette viser seg å være et positivt resultat rett på bunnlinjen når året er omme. Det aller beste er at det som leveres er fullt digitalisert og at personer kan få digital CV rett på sin telefon for visning av alle typer kompetanse, sertifisert, dokumentert og annen relevant kompetanse.

Sekretariat
UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.
Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Synliggjøring av bransjen 
UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket.

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE ivaretar medlemmenes interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering
UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har i mange år hjulpet medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Instruktører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder! UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer for sertifisert opplæring og kontroll på truck, kran og anleggsmaskiner.

Markedsføring
Som medlem i UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE kan du bli med i vår søkbare kursdatabase med ulike kurs. Basen blir brukt av firmaer som ønsker kurs av interesse der de enkelt kan finne frem til aktuelle kurs på et aktuelt sted.

Fagmiljø
UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE har et eget styre som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål og fremme bransjens interesser.

Fellesskap i UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE gir fellesskap med andre instruktører og kontrollører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar. I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning
UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. SERTIFISERTGRUPPEN jobber også for dine interesser vedrørende regelverk som er på gang i Europa gjenom kontakt mot Sverige og andre land. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner!
Bli medlem!