last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '49' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '4' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

Utrykningskonferansen2022 - beste evaluering noen gang!

07.11.2022
Utrykningskonferansen 2022 fikk den beste evaluering som noen gang er gitt.
Det ble i etterkant av Utrykningskonferansen sendt ut evaluering til deltakerne.
Evalueringene har alltid vært bra, men aldri har det vært registrert så samstemt særdeles fornøyde deltakere som i år.

Tallenes tale, snitt (skala fra 1 til 6):

Relevans i forhold til jobb: 5,20
Foredragsholdere: 5,07
Nivå på faglig innhold: 5,0
Organisering av samkjøring 5,24
Samkjøring 5,54

På spørsmål om konferansen vil anbefales til andre er svaret 5,34


 
Utrykning opplæring

SISTE NYTT